This Day in History: 1836-02-17

Основано прво српско дипломатско- конзуларно представништво у Букурешту