This Day in History: 1835-02-14

Основано прво позориште у Србији „Књажевско-сребски театар“.