This Day In History: 1831-02-13

Рођен Јован Ристић српски државник и историчар