This Day in History: 1942-02-09

Убијен Лаза Стојановић народни херој из Доње Ресаве