This Day in History: 1876-02-06

У Србији основаноДруштво Црвеног крста