This Day in History: 1881-02-03

Потписан уговор о изградњи прве железничке пруге у Србији Београд-Ниш