This Day In History: 1818-02-02

Наполеонова војска освојила Рим