This Day in History: 1748-02-01

Нови Сад указом царице Марије Терезије добио статус слободног краљевског града.