This Day in History: 1689-01-28

Абдикација енглеског краља Џемса II