This Day in History: 1945-01-27

У Другом светском рату слобођен логор Аушвиц