This Day in History: 1793-01-23

Друга подела Пољске између Русије и Пруске