This Day in History: 1878-01-19

Српска војска освојила Врање  у српско-турском рату