This Day In History: 1919-01-18

Отпочела са радом Версајска мировна конференција