This Day in History: 1871-01-18

Проглашено друго немачко царство