This Day in History: 1377-01-17

Завршено „авињонско ропство“ папа