This Day In History: 0812-01-12

Закључен мир у Ахену између Византије и Франачке