This Day in History: 0812-01-12

Закључен мир у Ахену између Византије и Франачке