This Day In History: 1878-01-09

Током српско-турског рата српска војска ушла у Ниш