This Day In History: 1792-01-09

Закључен мир у Јашију