This Day in History: 1929-01-06

Краљ Александар Карађорђевић завео лични режим