Дневне архиве: 29. јун 2023.

УЏБЕНИЦИ  ИЗ  ИСТОРИЈЕ ЗА  ШКОЛСКУ  2023/2024

Г И М Н А З И Ј А

ПРВИ  РАЗРЕД

НЕМАЊА ВУЈЧИЋ, ИСТОРИЈА , УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА, ФРЕСКА

ДРУГИ РАЗРЕД

РАДИВОЈ РАДИЋ, ВЕСНА РАШКОВИЋ, ИСТОРИЈА, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА  ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА, ФРЕСКА

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СУЗАНА РАЈИЋ, ДАНКО ЛЕОВАЦ, ИСТОРИЈА, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА   ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА, ФРЕСКА

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДУШКО ЛОПАНДИЋ, РАТОМИР МИЛИКИЋ, МАЊА МИЛИНОВИЋ, ИСТОРИЈА, УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА   ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА, ЛОГОС

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ПРВИ  РАЗРЕД

ДРАГОЉУБ КОЧИЋ,ИСТОРИЈА  ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

ИВАН БЕЦИЋ, ИСТОРИЈА  ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ